Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

C

B

Č


Svetimžodis - Vertimas

cefalocelė - išsmegenėjimas, galvos smegenų išvarža

cefeidė - tvinksuolė

celė - vienutė

celiuliozė - ląsteliena

centinis - šimtinis

centralizacija - sutelkinimas

centralizuotas - santelkminis, išsantelkminis

centras - 1) branduolys, vidurys, šerdis 2) židinys (svorio, šviesos) 3) įstaiga, namai, telkovė [1] (prekybos, paslaugų)

centrifuginis - išsisukantis

centrinis - esminis, pagrindinis, pamatinis, svarbiausias

  išcentrinė - 1) sukimosi 2) iš vidurio

centromera - kryžmė

cenzorius - vertintojas

cerebralinis (↗ cerebrinis)

cerebrinis - smegeninis

cerebrospinalinis - smegenyninis

ceremonija - apeiga

cerkvė - stačiatikių šventykla

cerkas - uodegėlė

chaki - rusvai žalsva

chaosas - betvarkė, padrikumas, pakrikimas, maišatis, painiava, sąmyšis, suirutė

charakteringas - būdingas

charakteris - būdas (žmogaus), pobūdis (dalykų)

charakteristika - apibūdinimas, savybė

chiazma - 1) regokryžma 2) kryžmuo, kryžma, susikryžiavimas

chimera - mišruolis

chiralinis - vienpusiškas

chirurgas [2] - skrodžius, skrodininkas

chirurgija - skrodyba

chlorofilas - žãlymas

chloroplastas - žaleliukas

chorda - stieburas

chordinis - stieburinis

chorionas - apvalkalėlis

choronimija - kraštovardžiai

chrestomatija - rinktinys

chromatinis - spalvinis

chromatoforas - spalvulė

chromoplastas - spalveliukas

chromoproteinas - dažantis baltymas

chromosfera - spalvogaubas

chromosoma - veldidė

chroniškas - lėtinis

chronologija - įvykių eiliškumas

chronologinis(-giškai) - paįvykinis(-kiui)

chuliganas - padauža, pabaldūnas, nedorvaikis

ciferblatas - padalynas (apvalus)

ciklas - 1) apysukis, apsisukimas 2)   atsikartonė, kartonė, pasikartonė 3) rotas [3]

ciklidė - apskritimas, skritulys

ciklinis - dėsningas, pasikartojantis

cikliškas - dėsningas, pasikartojantis

cikliškumas - dėsningumas, pasikartojamumas

cikloidė [4] - 1) riedlankis (vienas) 2) riedlankynas (tęstinis)

ciklonas - įsūkuras (oro)

ciklopas - vienakis

ciklotronas - dalelių greitintuvas

cilindras - ridulas

ciniškas - niekinantis, begėdiškas, bejausmis

cinizmas - panieka

cirkuliacija - apytaka, apykaita, apyvarta

cirkuliuoja - apyteka, apytekinėja

cirkuliuoti - 1) apytekėti, apytakoti 2) būti apyvartoje

cirozė - surambėjimas

cista - pūslelė, gumbelis

cistitas - šlapdaga

citoplazma - syvai (ląstelės)

citata - atžodena

cituoti - atžodenti, atkartoti žodis žodin

civilis - gyventojas, pilietis, pasaulietis

   civiliai gyventojai - liaudis, eiliniai gyventojai

civiliai - gyventojai, liaudis, piliečiai, pasauliečiai

civilinis - 1) gyventojinis, liaudinis, ne karinis, pasaulietinis 2) nuosavybinis (teisė)

civilizacija - pilietija

cunamis - milžinbangė, didbangė

[1] - Dabar bemaž visais atvejais paslaugų telkovės yra vadinamos „centrais“, nors šis žodis yra išvis nereikalingas ir galima išsiversti be jo, o tiesiog pasinaudoti baigme „ykla“. Pvz.: jei tai yra prekybos centras, tai galime versti kaip prekybos telkovė arba tiesiog prekykla, jei yra veterinarijjos centras, galim versti kaip gyvūngydos telkovė, gyvūngydykla ar gyvūnų gydykla, atliekų tvarkymo centras – atliekų tvarkykla. Juk lygiai taip pat mokykla yra mokymo centras (telkovė), nes ten sutelktos įvairios mokymo paslaugos, bet juk mokyklų nevadiname mokymo centrais, nors tiek mokykla, tiek dabartiniai mokymo centrai pagal savo esmę yra vienas ir tas pats – vieta kur teikiamos mokymo paslaugos. Iš tiesų dabartinį pavadinimą mokymo centras, galime versti kaip mokyklėlė ar pal.

[2] - Tiesioginis vertimas iš graikų kalbos būtų „rankomis dirbantis“ (gr. „cheir“ – ranka + gr. ergon” - darbas) ar tiesiog „rankadarbis“, „rankdirbys“, „rankadarbius“ ar pal. Lietuviams „rankdarbiai" ar pal. žodžiai tikrai nesisieja su kūno pjaustymu ir skrodimu, bet nesuprasdami ką kalbame mielai renkamės graikišką žodį „chirurgas“.

[3] - Lotyniškas žodis rotas yra kilęs iš lietuviško žodžio ratas ir atitinka naujų lietuviškų žodžių  sudarymo taisyklę keičiant šaknies balsę, todėl nereikia jo atmesti, bet galima priiimti ir panaudoti kaip „ciklo“ (atsikartojančio vyksmo) pakaitalą. Žodis rotacija būtų iš dalies teisingas, tik reikėtų pakeisti aiškios pramės neturinčią lotynišką baigmę („-acija“) į tinkamą lietuvišką baigmę („-avimas“).

[4] - Kiekvienam daiktui pavadinimo nesugalvosi, o šį riedlankį galima įbrėžti ar nubrėžti ant daugybės įvairiausių pavėdų ir kiekvienam tokiam riedlankiui sugalvoti pavadinimą būtų neįmanoma (svetimžodžiais įvardinti riedlankiai: „cikloidė“, „epicikloidė“, „hipocikloidė“).