Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

E

D

F


Svetimžodis - Vertimas

echolokacija - aidrega

echolokatorius - aidregys

echolokuojantis - aidregus

echolotas - gyliamatis

echopozityvus - girslu aptinkamas (žr. žodį "girslas")

echoskopas - girslastebyklė

echoskopinis - girslastebis

echoskopuotojas - girslastebius

edafinis - dirvožeminis

edema - pabrinkimas, branka

edikula - šventyklėlė

edukacinis - ugdomasis, šviečiamasis, mokomasis

edukologas - ugdininkas

edukologija - ugdotyra

edukologinis - ugdomasis

efektas - 1) įspūdis 2) poveikis, pasekmė

efektingas - įspūdingas

efektyvus - veiksmingas, naudingas, našus

efemeriškas - trumpalaikis, trumpalaikiškas

egalitarinis - lygiavinis

ego - vidinis aš, savastis

egocentrikas - savireikšma

egocentriškas - savireikšmus

egoistas - beširdis, savimyla, savanaudis, saunaudis

egoizmas - beširdiškumas, savimeilė, saunaudystė

egzaminas [1] - kvotimas, ištikra, ištikrinimas

egzaminuoti - kvosti, ištikrinti

egzaminuotojas - kvotėjas, ištikrintojas

egzema - dėmelinė

egzekucija - bausmės įvykdymas

egzempliorius - vieneta, vienetas, vienatysta

egzencefalija - užkaukolystė

egzistavimas - buvojimas

egzistencija - esà, būtis, buvosena

egzistencinis - išlikiminis

egzistuoja - 1) buvoja 2) yra, esti

egzistuojantis - 1) buvojantis 2) esantis

egzistuoti - 1) buvoti  2) būti, esėti

egzo - 1) išorinis, nutolęs 2) užsaulinis (kalbant apie dangaus kūnus), svetimas

egzogeninis - išorinių veiksnių veikiamas, išorinės kilmės

egzokrininė - išorės išskyrų

egzonas - veldės galas

egzosfera - erdvėgaubas

egzoterminis - atšalinis

egzotinis - svetimkilmiškas, kitoniškas

ejakuliacija - išsrūvimas

ejakuliatas - išsrūvos

ejakuliuoja - išsrūva

ekipa - įgula

ekipažas - įgula

ekipuotė - apyranga

eklektika - nedermė

ekleras - plikytas pyragėlis

ekliptika [2] - saulėtakis

ekohidrogeologija - požemių vandens poveikis sangyvoms

ekologas - gamtonis, gamtotyrininkas

ekologija - 1) gamtotyra 2) gamtiškumas

ekologiškas - 1) gamtotyrinis 2) gamtiškas 3) valyvas

ekonomas - ūkvedys

ekonomija - taupumas

ekonomiškas - 1) skalsus (ilgam pakanka, ilgai naudojamas) 2) taupus (ilgai ką nors naudojantis)

ekonomika - 1) skalsyba (pvz. šalies) 2) skalsotyra (mokslas)

ekonomistas - skalsybininkas

ekosistema - sangyvynas

ekranas - 1) vaizdmena 2) pertvara

ekrano efektas - priepaviršinis poveikis

ekranoplanas - priepaviršinė skraidyklė

ekscentrikas - išsišokėlis

ekscentricitetas - išsividurinimas

ekscesas - perviršis

ekskavatorius - žemkasė, kasyklė

eksklavas - nuodala

ekskliuzyvinis - išskirtinis

ekskursas - nuokrypis

ekskursija - pažintinė išvyka

ekskursuoti - dalyvauti išvykoje

ekspansija - plėtra

ekspedicija - žygynė, žygionė, iškylis

eksperimentas - pabandymas, pamėginimas, išbandymas, išmėginimas

eksperimentuoti - bandymauti, išbandinėti, išmėginėti

ekspertas - žinovas, išmanytojas, nusimanytojas

ekspertizė - išgvildymas

eksploatacija - panaudojimas, pavartojimas

eksploatacininkas - panaudotojas, pavartotojas

eksploatacinis - panaudojamasis

eksploatatorius - panaudotojas

eksploatuoti - 1) panaudoti, naudoti, vartoti 2) išgauti

eksploatuotojas - panaudotojas

eksponatas - išrodinys

eksponentė - susilaipsninimas

eksponentinis - susilaipsninantis

eksponentiškai - susilaipsninančiai

eksponuoti - išrodyti, išrodinėti

eksportuoti - 1) išsiųsti, išsaugoti (duomenis) 2) ištiekti (prekes į užsienį)

eksportuotojas - ištiekėjas

ekspozicija - išdėsmė, išroda

ekskliuzyvinis - išskirtinis

ekspresija - išraiška, išraiškingumas, veržlumas

ekspresionizmas - išraiškystė

eksterjeras - išoratis, išorė, išorybė, išviršis

ekstra - ypač, papildomas, pridėtinis

ekstrakcija - išgryninimas

ekstraktas - grynalas

ekstravaskulinis - nekraujagyslinis

ekstravazacija - ištvynis

ekstraversija - draugumas, bičiuliškumas

ekstravertas - nepasėda, veiklūnas, draugautojas, bičiuliautojas

ekstravertiškas - draugus, bičiuliškas

ekstremalas - nutrūktgalvis, karštakošis, nebijokas

ekstremalus - 1) kraštutinis, pats didžiausias, nutrūktgalviškas, karštakošiškas, pašėlęs, netikėtas, įmantriausias 2) alinantis, nustekenantis, niokojantis, novyjantis 3) sunkus, sudėtingas

   ekstremali padėtis - blogėtina padėtis

ekstremistas - kraštutininkas

ekstremizmas - kraštutiniškumas

ekstremumas - kraštutinumas

ektoderma - apdangalas (gemalėlio)

ektopinis - kitavietinis

ektotrofinis - neįsiskverbiantis

evakuacija - 1) ištuštinimas 2) iškeldinimas, iškraustymas (priverstinai) 3) išsikeldinimas, išsikraustymas, pasprukimas, išsinešdinimas (savu noru)

   evakuacinis planas - pasprukimo ruoštena

ekvatorius - pusiaujas

ekvinokcija - lygiadienis

ekvivalentas - lygmuo, atitikmuo

ekvivalentiškas - atitikmus, lygmus, tapatus, lygmenas, lygiavertis

ekvivalentus - lygmus, tapatus

elastinas - tampriklis

elastingas - tamprus

elefantiazė - dramblialigė

elegantiškas - grakštus

elektra - egna, gintra [3]

elektrifikacija - suegninimas, sugintrinimas

elektrikas - egnius, gintrius

elektrinė - egnykla, gintrykla (pastatas, vieta kur gaminama egna)

elektrobusas - egnovažtis, gintrovažtis (bevielis, belaidis)

elektrodas - egniklis, gintriklis

elektrodinamika - egnystė, gintrystė

elektroimpulsinė terapija - gydymas egnošoku, gydymas gintrošoku

elektrolitas - egnolydalas, gintrolydalas

elektrolizė - skaidymas su egna

elektrolizuoti - skaidyti su egna

elektrolokacija - egninis apvietinimas, gintrinis apvietinimas

elektromagnetizmas - egnomagnetystė, gintromagnetystė

elektromiografas - raumenų egnos stebėtuvas, raumengintros stebėtuvas

elektromiografija - raumenų egnos stebėjimas, raumengintros stebėjimas

elektromiografinis - raumenų egnos stebėjimo, raumenegninis, raumenų gintros stebėjimo

elektromobilis - egnovažis, gintrovažis

elektronas - neigelė

elektroninis - 1) egnybinis, gintrybinis 2) skaitmeninis

elektronika - 1) egnyba, gintryba 2) egniniai įrenginiai, egnynas, gintriniai įrenginiai, gintrynas

elektronikas - egnybininkas, gintrybininkas

elektrotechnika - egnos įranga

elektrostatinis - egnostovusis, gintrostovusis

elektrošokas - egnošokas, gintrošokas

elementas - 1) sandas, dėmuo 2) pradas, pradmuo

eleronas - užsparnis (išorinis)

elevatorius - keltuvė

eliminuoti - pašalinti, panaikinti, išstumti

elipsė - apskreitimas

elipsoidas - išrutulis

elitas - grietinėlė, viršuomenė

emancipacija - lygovė

embargas - tiekimo draudimas

embolija - kamštis (kraujagyslių)

embosavimas - įspaudavimas

embrionas - gemalas

embrionologija - gemalotyra

embrionologinis - gamalinis

emigracija - išeivystė, išėjūnystė

emigrantas - išeivis, išėjūnas, išklajūnas

emigruoja - iškanka, išsidangina

emigruoti - iškakti, išsidanginti

emisija - paskleistis

emitentas - paskleidėjas

emiteris - spinduolis

emocija - jauda, jausmas, pojūtis

emocingas - jaudingas, jausmingas

emocinis - jaudinis, jausminis

emociškas - jaudiškas, jausmiškas

empatija - atjauta, giliaširdiškumas

empatiškas - atjaučiantis, atjauslus, giliaširdis

empirija - potyriai

empirinis - potyrinis

emulgatorius - atskyriklis

emulguoja - atskiria

emulsija - nesimaišalas

emulsiklis - atskyriklis

encefalitas - smegenodaga

encefalocelė - išsismegenėjimas, galvos smegenų išvarža

encefalograma - smegenovaizdis

encefalopatija - galvos smegenonykis

enciklopedija - žinynas

endeminis - vietinis

endocitozė - gaužimas

endogeninis - vidinių veiksnių veikiamas, vidinės kilmės

endokarditas - širdujdaga, širdujinė dangodaga

endokrininė - vidinių išskyrų (liauka)

endokrinologas - augumos liaukų gydytojas

endometriozė - gimdos išvešėjimas

endometritas - gimdos uždegimas, gimdodaga

endoplazminis tinklas - koriukas

endorfinas - laimiklis

endosimbiozė - įgaužiminė susigyvenimas

endoskopas - stebeklis

endoskopinis - vidstebis, vidustebis

endotelis - įdangalas

endoterminis - įšylinis

endotrachėjinis - įgerklinis

endotrofinis - įsiskverbiantis

energija - agna

energingas - agnus, agningas, padagus, viekus, otrus

energetika - agnyba

energetikas - agnybininkas

entoderma - įdangalas (gemalėlio)

entomologija - vabzdžiotyra

entomologas - vabzdžionis, vabzdžiotyrius, vabzdžiotyrininkas

entropija - negrįžtamybė

entuziastas - aitruolis

entuziazmas - užsidegimas, aitra, ugningumas

enzimas - 1) raugiklis 2) pūdiklis

epicentras - židinys

epiciklas - kilpratis

epicikloidė [4] - riedlankis ant apskritimo (vienas), riedlankynas ant apskritimo (tęstinis)

epidemija - lykava

epidemiologija - 1) susirgotyra 2) susergamumas

epidemiologinis - susergamasis 

epidermis - antodis, odelė

epigrafas - įrašas, posakis, užrašas

epilepsija - nuomaris

epiliuoti - nupláukinti, nuplikdyti

epiliatorius - nupláukintuvas, nuplikdyklė

epistemologija - pažinimtyra

epitafija - antkapio užrašas

epitelis - danga

epitelinis - dengiamasis

epizodas - 1) ištrauka 2) nutikimas, įvykis

epizodiškai - protarpiais, karts nuo karto

epocha - laikmetis

era - era

erekcija - sustandėjimas, eržilavimas (žirgų atveju)

eretikas - 1) netikis 2) kitamanis, kitatikis, klaidatikis

eretiškas - 1) betikėjimiškas 2) kitamaniškas, kitatikiškas, klaidatikiškas

erezija - 1) netikystė 2) kitamanystė, kitatikystė

eritema - raudonė

eritroblastas - raudonoji ląstelė

eritrocitas - raudonasis kūnelis 

eritrocitozė - daugiakraujystė

eritropoezė - raudonųjų kūnelių susidarymas

ergonomika - darbingystė

ergonominis - darbinginis

ergoterapeutas - gydytojas (gydantis veikla)

ergoterapija - gydymas veikla

ergotizmas - apsinuodijimas skalsėmis

erotika - geidulyba

erotinis - geidulinis

erozija - 1) gurimas, gurėjimas, ardymas, irimas 2) išopėjimas

eruditas - išprusėlis

erupcija - išsiveržimas

esė - apmąstymai, mintys, pamąstymai

eskizas - apmatas

eskalacija - plėtojimas

eskaluoti - plėtoti

eskortas - palyda

estakada - tiltkelis

estetika - dailumas

estetiškas - dailus, dabus, puošnus

estetinis - dailuminis

estrogenas - aistriklė

etapas - 1) atkarpa 2) tarpsnis, žingsnis

etiketas - elgesystė

etika - doryba

etiketė - 1) paženklis (prekių) 2) apyrašas

etimologija [5] - 1) žodžio kilmė 2) žodžių kilmėtyra

etimologizuoti - kildinti, kildinti žodį

etiologija - kilmėtyra, kilmė

etninis - tautyninis

etnografija - tautotyra

etnologija - tautotyra

etnonimas - tautovardis

etnosas - 1) tautybė 2) tautynė 3) sentautė

eufemizmas - sušvelninta mintis, sušvelnintas posakis

euforija - palaima, mogis

eugenika - labaveldystė

eukariotas - branduolinė (ląstelė)

euristika - atradyba

eutanazija - numirdinimas

eutektika - stinginys

eutektinis taškas - virsmo taškas, stingimo taškas

eversija - išvirtimas

evidencinis - įrodyminis

evoliucija - raida, plėtotė, vystymasis

evoliucinis - raidotinis, plėtotinis

   evoliucinė raida - raida

evoliucionuoti - raidotis, išsirutulioti, išsivystyti

ezofagitas - stemplitas, stemplės uždegimas, stemplidaga

[1] - Išverstus žodį „egzaminas“ į lietuvių kalbą iš karto pastebime, kad neįmanoma „laikyti egzamino“, nes „egzaminas“ nėra daiktas, kurį galėtume laikyti. Tad ne „laikyti egzaminą“, o atlikti ištikrą, daryti ištikrą, atlikti ištikrinimą, išsitikrinti, pasitikrinti, išsikvosti ir pal.

[2] - Tiesioginis vertimas iš graikų į lietuvių kalbą būtų „užtemimas“.

[3] - A. Vireliūno sugalvotas žodis. Kurdami naują žodį turime žvelgti į jo esmę, o ne tiesiog versti iš kitos kalbos kaip šiuo atveju padarė A. Vireliūnas [gr. ēlektron — gintaras]. Aš labiau linkčiau prie esmę atspindinčio naujadaro „egna“, nes tuomet žymiai taikliau susisietų visi šie žodžiai: ... (daugiau žr. raštre).

[4] - Žr. paaiškinimą prie žodžio „cikloidė“.

[5] - LKŽ yra siūlomas K. Būgos sukurtas naujadaras žodýkilmė, tačiau pastarasis skamba kaip dviejų nesiklijuojančių žodžių derinys. Kitas LKŽ siūlomas žodis žodinystė ir gi ne itin tinkamas. Geriau naudoti du atskirus žodžius, pavyzdžiui, žodžių kilmėtyra, nes kuo labiau stengsimės sutraukti tam tikrus pavadinimus į vieną žodį, tuo sunkiau bus atsekama to žodžio prasmė.