Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

M

L

N


Svetimžodis - Vertimas

magas [1] - magas

magija - magija

magma [2] - magma

magnatas - didžiūnas, didikas

magnetas [3] - magnetas

magnetinis laukas - magnetinis laukas

magnetometras - magnetomatis

magnetosfera - magnetogaubas

magnitudė - blanka

majuskulas - didžioji raidė

maketas - pavyzėlis

makrocitas - didysis kūnelis

makroekonomija - plačioji skalsyba

makrofagocitas - didysis gaužikas

makroreljefas - didysis nelygumynas

maksima - dėsnis

maksimalistas - daugiausininkas

maksimalistinis - daugiausinis, didžiausinis

maksimalistiškas - daugiausiškas, didžiausiškas

maksimizuotas - išdidžiausintas

maksimizuoti - išdidžiausinti

maksimalus - daugiausias, didžiausias, labiausias

maksimaliai - daugiausiai, didžiausiai, labiausiai

maksimum - daugų daugiausiai

maksimumas - didynė, daugynė, kraštutinumas, viskas, didžiausynė

Maksutovo-Kasegreno teleskopas - mišri gaubtinė stebyklė

mamutas - drambis

manevras - judulys

manevrai - juduliavimai

manevravimas - juduliavimas

manevringas - judulingas, ringus, mitrus, vikrus, rangus, sukus, judus, krutus

manevruoti - juduliuoti

maniera - 1) išreikšsena 2) elgsena

maniakas - mėgūnas

manija - įmėgis

manometras - slėgmatis

mantija - 1) poplutis 2) skraistė

manuskriptas - rankraštis

marginalizacija - atstumtumas

marginalizavimas - atstūmimas, išsižadėjimas

marionetė - patimpa

markeris - 1) paišeklis 2) žymė

marketingas - 1) rinkodara 2) prekyba

markiratorius - žymeklis

markizė - išsiskleidžiantis stogelis, išsivyniojantis stogelis

maršrutas - keliautė

maršrutizatorius - tinklo šakotuvas, duomenų paskirstytuvas, skirstyklė

martingalas - krūtinsaitis

masažuoti - mankyti

masė - svormė

masinis - visuotinis, daugybinis

masyvas - rikta

masyvùs - svormingas, gausnus, sunkus, didelis

maskuotė - slėpsena, užsislėpsena

maskuoti - užslėptinti

mastodontas - drambliūnas

masturbacija - glamavimasis

masturbuotis - glamuotis

mašina - 1) įrenginys, sutvaras, prietaisas, įtaisas, mizginys 2) važis

maštabas - mastas

materializmas - daiktystė

materialistas - daiktočius

materialus - daiktingas

materija - daiktis, medžiaga, žaliava

matricentrinis - motergarbinis

matriksas - užpildas („mitochondrijos“)

matematika - skaitliotyra

mažoras - guvumas

mecenatas - šelpėjas, rūpintojas, rėmėjas

mechaninis - dirbtinis, rankinis, sutvertinis

mechanizmas - 1) mizginys, įrenginys, įtaisas, prietaisas, sutvaras 2) veikimo būdas, veiksena

mecosopranas - vidurbalsė

mediacija - tarpininkavimas

medianas - vidurkis

mediateka - žininė

mediatorius - tarpininkas

medija - 1) žinyklė (laikraštis, veizorius, skaitliuotuvas ir pan) 2) žinybė (sritis - spauda, veizorija ir pan)

medicina - gydyba

    medicininė apžiūra - sveikatos pa(si)tikrinimas

    atlikti medicininę apžiūrą - pa(si)tikrinti sveikatą

medikamentas - vaistas

medikas - gydeivis

meditacija - ramdinimasis

medituoti - ramdintis

megafonas - garsintuvas

megareljefas - milžiniškasis nelygumynas

melancholija - liūdesystė, liūdavimas

    būti melancholiškos nuotaikos - liūdauti

melancholikas - liūdautojas

melancholiškas - liūdesingas

melaninas - tamsiklis

melanocitas - tamsląstė

melatoninas - migdiklis

melioracija - nusausinimas

melitologija - bitininkystė

melitologas - bitininkas

melodija - gaida

membrana - apvalkas, plėvelė, plokštelė

memorialas - paminklas

memorialinis - atminimo, atminti [4]

memuarai - atsiminimai, prisiminimai

meningocelė - besmegeninis stuburgumbis

meniu - 1) valgiaraštis, sąvadas (patiekalų) 2) pasirinktis (skaitliuotuve)

menedžeris - vadybininkas

menstruacijos - mėnesinės

mentalitetas [5] - suopratis

mentolis - mėtiniklis

mentorius - patarėjas

meras - viršaitis

merčandaizeris - prekdėjys

merčandaizingas - prekdėsta

meridianas - dienovidinis

meritokratija - vertavaldystė

merkantilizmas - vertelgiškùmas

meta - 1) apy, apie; 2) apyrašas

metaduomenys - apyduomenys

metabolizmas - medžiagokaita

metalas - naugė

metaloidas - naugainis

metamorfinis - virsminis

metamorfizmas - uoliendara

metamorfozė - virsmas

metastabilus - apypatvarus

metastazavęs - paplitęs, pasklidęs, išnešiotas

metastazė - 1) atsiauglinimas 2) nuoaugliai

metatezė - sankaita

meteoras - žvaigždakmenėlis, okmenukas

meteoritas [6] - žvaigždakmenis, okmuo

meteoroidas [6] - žvaigždakmenis, okmuo

meteorologas - orininkas

meteorologija - orininkystė

meteorologinis - orijinis

Metidė [7] - Mytisė, Mintisė

metodas - atliksena, būdas, kelias

metrologija - matuotyra

mezoderma - perdangalas (gemalėlio)

mezolitas - vidurinieji akmenamžiai, vidurinieji akmens amžiai

mezoreljefas - vidurinysis nelygumynas

mezosfera - speigaubas, speigagaubas, šaltgaubas

mezotelis - perdanga

mezoterapija - odos gydymas įšvirkštimu

mialgija - raumenų skausmas

mielomeningocelė - smegeninis stuburgumbis

micelis - grybiena

migracija - pereivystė, perkeliaunystė, klajoklystė, keliavonystė

migrantas - pereivis, persikėlėlis, perėjūnas, klajūnas, keliavotojas

migrena - galvogėla

migracija - keliavonė

migravimas - keliavojimas

migruoti - keliavoti, gautis, kakti, vykti, keliauti, klajoti

mikologija - grybotyra

mikorizė - sangryba

    mikorizinis grybas - ant šaknų augantis grybas

mikotoksinai - grybų nuodai

mikozė - grybligė

mikozinis - grybinis

mikrobiota - gyvukynas

mikrocefalija - mažagalvystė

mikrocirkuliacija - apytakėlė

mikrocitas - mažasis kūnelis, kūneliukas

mikrobas - gyvukas

mikrobangos - bangelės

mikrobiologas - gyvukonis, gyvuktyrininkas, gyvuktyrius

mikrobiologija - gyvuktyra

mikrobiologinis - gyvukinis

mikrobiota - gyvukynas

mikroekonomika - tikslingoji skalsyba

mikroelementas - sandukas

mikrofonas - įgarsiklis

mikroflora - gyvukynas

mikroklimatas - orijėlis

mikrokompiuteris - skaitliuotuviukas

mikrolitas - akmeninis įrankiukas

mikrolitizacija - akmeninių įrankiukų pagausėjimas

    dirbinių mikrolitizacija - dirbinių susmulkėjimas, dirbinių sumažėjimas

mikrometeoritas - žvaigždakmenėlis

mikroorganizmas - gyvukas

mikroreljefas - nelyguminėlis

mikroschema - lustas

mikroskopas - didyklė, didintuvas

mikroskopinis - mažutėlytis

mikrotoponimija - vietukvardžiai, viečiukvardžiai

miksas - 1) mišinys 2) mišrainė 3) margumynas

milijardas - devynonas [8]

milijonas - šešonas [8]

militarizacija - sukarinimas

mimika - vaipsena

mineralas - akmuolis

mineralija - akmuolystė

mini [9] - mažas, mažytis, mažučiukas, mažutėlis

minimalus - mažiausias, pats mažiausias, mažutėliausias, mažučiausias

minimizuotas - sumažiausintas

minimizuoti - sumažiausinti

minimum - mažu mažiausiai

minimumas - mažynė

minus - 1) atimti 2) neigis (kalbant apie šaltį)

minusas - 1) neigis, atimtukas; 2) neigumas, trūkumas

minusinis - neigiamas

minuskulas - mažoji raidė

minoras - vangumas

miocenas - dabartinių žinduolių atsiradimas

miocitas - raumenląstė

miokardas - širdies raumuo

miokarditas - širdies raumendaga

miopija - trumparegystė

miostatinas - raumiklis

miražas [10] - atspindalas

mirmekologas - skruzdonis, skruzdėtyrininkas

mirmekologija - skruzdėtyra

misija - pasiuntinystė, pavedimas

misionierius - pamokslininkas

misticizmas - antgamtiškystė

mitas - padavimas, saka, sakmė

mitochondrija - agniukas

mitologija - 1) sakmėtyra 2) sakmynas 3) sakmės [11], padavimai

mitralinis - dviburis

miusliai - javainiai

mobilizacija - telktinumas

mobilizavimas - sutelkimas

mobilizuoti - telkti

mobilus - 1) judus (verslas, žmogus), judingas, nestovus 2) judingas, kilnojamas, paslankus, nešiojamas (daiktas, įranga) 3) erdvinis, bevielis (ryšys)

mobilusis - 1) skembis, tapšnukas (liečiamos vaizdmenos) 2) skembinis, tapšnukinis (skirtas skembiams)

mobingas - engimas

vykdo mobingą - engia

modelis - pavyzis [12], paveizas, kurpalis, kvarma

modernas - nūdienystė, šiuolaikystė

modernizuoti - sušiuolaikinti, sudabarykštinti, sunūdieninti, patobulinti

modernus - dabarykštis, nūdieninis, mūsdienis, šiuolaikiškas

  to meto moderniausias - tuolaikiškiausias

modifikacija - pakitinimas, pakeitimas

modifikavimas - kitinimas, keitimas

modifikuoti - kitinti, keisti

modonas - dviverpetis

modulinis - surenkamas, iš dalių

molas - bangolaužis

molbertas - piešlentė

momentas - akimirka, akimirksnis, metas, mirksnis

momentinis - einamasis

monarchas - vienvaldžius, vienatinis valdovas

monarchija - vienvaldystė

moneta [13] - moneta

monitoringas - stebėjimas, žvalgyba

monitorius - véizorius [14]

monochromatinis - siauraruožis

monochromatorius - siauraruožintuvas

monogamija - vienpatystė

monografija - nagrinys

monoklis - žiūretė

monoksidas - viendeginis

monolitas - vienaluitas

monolitinis - vienaluitis, vientisas

monologas - vienkalba

monomeras - vienlipas

monoplanas - viensparnis

monopolistas - vienvaldžius

monopolis - vienvaldybė

monoteizmas - vienadievystė

monoteistinis - vienadievinis

monotonija - vienodumas, atsikartojamybė

monozigotinis - iš vienos gemląstės, palygus

monstras - siaubūnas, pabaisa, baisūnas

montuoti - 1) taisyti, narstyti, rinkti, statyti, tvirtinti, įtaisyti, pritaisyti 2) mauti (padangas)

monumentas - paminklas

moralė - dora, dorovė

moraliai - doroviškai

moralistas - dorovininkas

moralus - doroviškas

morfema - sandas

morfologija - 1) skvarmotyra, pavidalotyra (mokslo sritis) 2) skvarmos, pavidalai (žodžio)

morfologinis - skvarminis, pavidalinis

morfologiškai - skvarmiškai, pavidališkai

morgas - lavoninė

moskitas - uodas (tikrasis)

motyvacija - nusiteikimas, priežastingumas, potroškis

motyvas - akstinas, destis, dingstis, dygis, priežastis

motyvuotas - nusiteikęs, priežastingas

motyvuoti - nuteikti, priežastinginti

moto - 1) judintojas 2) posakis

motociklas - riedis [15]

motociklininkas - riedininkas

motoras - variklis

motorika - judmenynas

motorinis - 1) variklinis 2) judmeninis

motoroleris - riedyklė

mozaika - marginys

muilas - prausalas, prausiklis

muitas - pasieniava, pasienio rinkliava

mulas - asilėnas

mulčias - mulčiai [16]

multifunkcinis - daugiaveikmis, daugiatikslis

multitaskingas - daugdarumas

multivisata - visatynė

mumija - kempa

mumifikavimas - sukempinimas

mutacija - perkytis, pasikeitimas, persimainymas, pervirsmas

mutogeninis - veldėkeitinis

mutuoja - persikinta

mutuoti - persikisti

muziejininkas - praeitovėnas

muziejus - praeitovinė

Mūza - Gemužė

[1] - Panašu, kad šis žodis atėjęs į graikų kalbą iš lietuvių kalbos ir tai yra žmogus, kuris mus magina (traukia) su savo maginančia (traukiančia, vilojančia) magija.

[2] - Šis žodis yra artimas lietuviškam žodžiui magna (pelkė, purvynė, klampynė) ir labai tinkamas pagal darybą, tad jo keisti nereikia.

[3] - Pagal LKŽ žodis traukmė reiškia magnetą, tačiau šis žodis labiau tinka apibūdinti magnetinį lauką nei magnetą. Magnetui tinkamesnis žodis būtų traukmuo, nors kita vertus žodis magnetas yra labai artimas lietuvių kalbai ir joje esantiems žodžiams maga (norisi, traukia, vilioja), magna (pelkė ar šiaip klampynė, į kurią įlipus, mus tarsi įtraukia ir nenori paleisti) ir t.t. Tad žodis magnetas kaip ir visiškai atitiktų lietuvių kalbos naujų žodžių darybą, jei tik nebūtų raidės „n“. Magetas būtų daiktas kuris magina, traukia, o žodis magnetas yra artimesnis kažkokiam tai magnoje, pelkėje randamam daiktui ar pal. Priesaga „etas“ yra tinkama, nes naudojama ne tik lotynų kalbos žodžiuose, bet ir lietuvių kalboje pvz. eršketas, septynetas, lanketas, vienetas, visetas. Šiuo atveju labiau pritiktų palikti žodį magnetas, nes ta viena raidytė nėra tiek svarbi, jei pats žodis yra jau įpastas ir savo sandara artimas lietuviškiesiems.

[4] - Pvz. „memorialinė lenta“ verstume į „atminimo lenta“ arba "lenta skirta atminti".

[5] - Lotyniškas žodis „mentalis“ kilęs nuo lietuviško žodžio mintis, tai galima rasti žodžių kilmės žodynuose arba pakanka prisiminti šaknies balsės kaitaliojimosi taisyklę.

[6] - Jei sektume tokiu nevykusiu pavyzdžiu, kad kol skrenda tol „meteoroidas“, o kai nukrenta, tai jau „meteoritas“, tuomet pvz. kol skrenda būtų paukštis, o kai nutūpia, jau nebe paukštis, o tarkim „poulitas“ (graikiškai „πουλί“ reiškia paukštis).

[7] - Šis graikų deivės vardas yra išverstas iš Μήτις į Metidė, nors graikiškai tariama Mytis (ή – raidė ni, niu). Gal būt vardas kilęs nuo lietuviško žodžio Mintis. Tokia sąsaja būtų arčiau tiesos, nes juk tai graikų išminties deivė.

[8] - Žr. paaiškinimą prie žodžio "gugolas".

[9] - Lietuvių kalboje yra mažybinės galūnės su kurių pagalba galime nesunkiai pakeisti pridurtinį svetimžodį „mini“.

[10] - Manoma, kad šis žodis kilęs nuo lotyniško žodžio „mirus“ (nuostabus, nepaprastas). Su pastaruoju žodžiu yra siejamas ir veidrodžio pavadinimas „mirror“. Veidrodžio pavadinimą („mirror“) bandoma susieti su šešėlio pavadinimu kitose kalbose, tačiau viskas žymiai paprasčiau žvelgianti iš lietuvių kalbos pusės, kur šaknis „mir“ turi visiems suprantamą mirties reikšmę, o sen. Prancūzų „mireoir“ (angl. „mirror“) tuomet turėtų reikšti kažką mirusio, galbūt mirusį, negyvą atvaizdą. Žinoma, kad to meto žmonėms toks veidrodžio pavadinimas gal ir atrodė tinkamas, tačiau dabar žinome, kaip ir kodėl veidrodyje matome savo atspindį, tad toks žodis apie mirusių pasaulį ar pal. yra netinkamas ir nepernešantis esmės. Taip pat ir žodis veidrodis, ne itin tinkamas, nes jis rodo ne vien veidus. Pvz. daug tinkamesnis būtų žodis atspindlys, nes jame matome savo atspindį, nes šis daiktas atspindi šviesą. Taip pat ir „miražas“ juk tėra iškreiptas, nevykęs atspindys (žr. baigmę „alas“).

[11] - Dažnai vietoje žodžio "mitai" yra vartojamas žodis "mitologija". Tarkim "graikų mitai" ir "graikų mitologija" lietuviškai verstume tiesiog į graikų sakmės.

[12] - Žodžiu „modelis“ gali būti apibūdinamos merginos pristatančios naujus drabužius, tačiau šis svetimžodis vartojamas net neatsižvelgiant į tai, kad merginos yra moterys, o ne vyrai. Turėjo būti bent jau su moteriška galūne „modelė“. Manau, kad šiuo atveju žodis „paveiza“ būtų tinkamesnis nei „pavyzė“.

[13] - Manoma, kad šio žodžio reikšmė į graikų kalbą atėjusi nuo lietuviško žodžio mainyti -> maineta -> moneta (Žr. Česlovo Gedgaudo „Mūsų praeities beieškant“ 55 psl.). Tačiau gali būti ir tokia nutiktis: monyti -> moneta. Išmonyti yra vartojamas kaip tam tikro daikto išsireikalavimas, iškaulijimas. Lyg ir teisingiausias būtų toks eiliškumas: mainyti -> (iš)monyti -> moneta. Tai gi betkuriuo atveju šis žodis arba yra lietuviškas, arba atitinka lietuviško naujadaro taisykles ir todėl jo versti nereikia.

[14] - žr. paaiškinimą prie žodžio "televizorius".

[15] - Žodžiu riedis teisingiau yra vadinti „motociklą“, nes tai yra labiau naudotinas daiktas, didesnis ir rimtesnis už „Segway“ ir visaip kaip pranokstantis tiek pastarąjį, tiek „motorolerį“, tad nepritiktų naudoti pavadinimą su priesagomis –alas, -yklė ir kt., o dabartinį riedį („Segway“) galima būtų vadinti rieduklis, riedynė, riedlė ar pal.

[16] - Šis anglų kalbos žodis mulch [malč] yra artimas lietuviškiems žodžiams miltai, malti, muldyti ir atitinkamai reiškia susmulkintą medžiagą gautą malimo, muldymo, trupinimo būdu. Šis žodis yra kilęs iš lietuviškojo žodžio malti, tik galūnė turėtų būti pataisyta į „iai“, nes tai kaip ir miltai yra daugybinis darinys. Tik jei miltai yra labai smulkus darinys, tai šis yra stambesnių gabaliukų.