Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

U

T

V


Svetimžodis - Vertimas

ultra - itin

ultragarsas - girslas

ultravioletiniai - įdegiminiai

umbra - šešėlis

unifikuoti - vienodinti

unija - junguva

unikalus - vienetinis, vienatinis, vienintelis, išskirtinis, ypatingas, naujas, nepakartojamas

unikalumas - vienatinumas, išskirtinumas

unitazas - sėduvė, tupyklė

universalas - visapusenybė

universalija - tiksnumas

universalinė parduotuvė - įvairių prekė parduotuvė

universalus - visapusiškas, tiksnus

universitetas - mokslovė, aukščiausioji mokykla, žinyčia

uraganas - viesulas

urbanistika - miestotyra [1]

   urbanistikos - miesto, miestinis, miestotyros

  urbanistikos paveldas - miestinis paveldas, gyvenvietinis paveldas

urbanistinis - miestinis, miestelinis

urbanizacija, urbanizmas - miestėjimas

urbanizuotas - sumiestintas

urbanonimija - miestujė vardystė

URL (Uniform Resource Locator) - žiniatinklinė nuoroda

urologas - šlaplionis, šlaplėtyrininkas

urologija - šlaplėtyra

utilizacija - perpanaudojimas

utopinis - neįmanomas, negalimas, neįvykdomas, neįgyvendinamas

uvertiūra - įžanga

uzurpuoti - užvaldyti, paveržti

uzurpuotojas - užvaldytojas, paveržėjas

užfiksuoti - 1) užskaityti (taškus) 2) nustatyti, užmatyti, pagauti, pastebėti 3) įstriginti, įstovinti, įtvirtinti

užkoduotas - įslėpintas

užkomentuoti - suneveiklinti (skaitliuotuve)

užkonservuoti - užmarinti, užmarinuoti

užšifruotas - įslėpintas

užšifruoti - įslėpinti

[1] - Pats žodis „miestas“ yra ne visai lietuviškas. Žodis miestas yra killęs nuo lietuviškų žodžių misti, mitau, minta -> ček. místo, lenk. miasto, rus. место [miesto] (liet. vieta) -> miestas. Geriau jau toks kreivas lietuviškos kilmės žodis, nei beprasmis lotyniškų raidžių kratinys „urbs“ (lot. urbs – liet. miestas), kurio kilmė nežinoma, o artimų ir panašių žodžių net pačioje lotynų kalboje nėra.