Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

T

Š

U


Svetimžodis - Vertimas

tabelis - darbaraštis

tabletė - apskritukas, skritukas

taburetė - kėdelė

tachikardia - smarkus plakimas, greitas plakimas

tachometras - sukimatis

tačpadas - jutiklinis kilimėlis [1], liestė

taifūnas - sūkuras

taikonautas - žvaigždeivis

taimeris - laikmatis

taksi - pavažis

taksometras - mokesmatis

taktika - kovosena

   gynybos taktika - ginsena

   puolimo taktika - pulsena

talasoidas - jūrlaukas

talentas - 1) gabumai, gebėsena 2) gabūnas

talentingas - gabus

talentingumas - gabumas

talija - juosmuo

talismanas - laimelis

tamponas - kamšelis, kamšas, kamšalas

tapiserija - išsiuvinys

tarifas - įkainis

tarifo kodas - 1) rinkliavos žymuo 2) įkainio žymuo

targa - nustoginis

tautologija - sviestas sviestuotas

teatras - žiūrykla, vaidinykla [2] , pažiūrėstė

technika - 1) prietaisai, įrenginiai, įtaisai 2) "-sena" [3]

technikos vadovas - ūkvedys

technologija - 1) gaminsena, sukūrsena, padarysena; 2) prietaisas, įrenginys, įtaisas

teizmas - dievystė

tekstas - rašna, spausdinys, rašmė

tekstinis - rašninis, spausdintinis, rašytinis

tekstūruotas - 1. gruoblynėtas, grublynėtas; 2. gruoblėtas, grublėtas, grubluotas

tektonika - judėjimas, plaukiojimas (žemės plokščių)

tektoninis - judanti, plaukiojanti (žemės plokštė)

tele [4] - toli

telefonas - skembis

telemetrija - tolmatuotė

teleskopas - stebyklė

televizija - veizorija

televizorius [5] - véizorius

tempas - sparta, spėra, tempas [6]

tembras - balsena

tempera - maišalas

temperamentas - agnybė, otra

temperatūra - šylis

tendencija - krypsnis, linkmė, pokrypis, kryptingumas, raidumas, polinkis

tendencingas - kryptingas, raidus

tenoras - plonabalsis

teologas - dievonis, dievotyrininkas

teologija - dievotyra

teonimas - dievovardis

teonimika - dievovardystė

teoretikas - apsakinėtojas

teorija - apsaka, nusakymas

teorinis - apsakus, nusakytinis

teoriškai - apsakiai, nusakytinai

teraformavimas - apgyvybinimas

terakota - akytmolis, kempinmolis

terapeutas - gydytojas

terapija - gydymas

terasinė (žemdirbystė) - laiptuotoji (žemdirbystė)

teratogenas - apsigimiklis

teratoma - apsigimiukas

tercija - tretinė

teritorija - plotuma, plotmė, apylinkė, žemė, laukas, sritis, plotas

valdoma teritorija - valdos

teritorinis - plotminis, plotuminis, žemėskritinis,   apylinkinis, sritinis

terminas - 1) įlaikis (nustatytas laikas), laikotarpis 2) įvardas (tam tikra sąvoka), posakis

terminalas - 1) skirstykla (statinys) 2) skirstyklė (įrenginys) 3) skaitytuvas (duomenų nuskaitymo įrenginys)

terminatorius - šešėlio pradžia

terminija - įvardynas

terminis - šiluminis

terminologija - 1) įvardystė 2) įvardynas

terminuotas - aplaikintas, apribotas

terminų bankas - įvardynas

termistorius - šylvarža

termo - apšiltintas (puodelis), apšiltinantis(-i) (danga)

termodinamika - šylokaita, šylokismas

termodinaminis - šylokitinis

termofikacija - šiluminimas

termofikacinis - šiluminis

termofikatas - šildiklis (perneša šilumą)

termofilinis - kar̃štinis, karštį mėgstantis

termografija - šylopaiša

termograma - šilumovaizdis, šylovaizdis

termometras - šylomatis

termoreguliacija - šylio derinimasis

termosfera - šylogaubas, šylgaubas

termostatas - 1) šilumos jutiklis 2) šilumos valdiklis

termovizorius - šyloveizis

teroras - smurtybė

teroristas - smurtininkas, piktavalis

teroristinis - smurtininkiškas, piktavališkas

terorizmas - smurtininkystė

testas - 1) bandymas, išbandymas, mėginimas, išmėginimas, tikrinimas 2) bandinys, mėginys, tepinėlis

testatorius - bandytojas, mėgintojas, tikrintojas

testavimas - bandymavimas, išmėginėjimas, tikrinėjimas

testosteronas - aistriklas

testuoti - tikrinti, tirti

testuotojas - bandytojas, mėgintojas, tikrintojas

testeris - 1) matuoklis (gintros) 2) mėginys, mėginukas

tetraedras - ketursienis

tetrachromatas - 1) antregys (gyvūnas) 2) keturspalvynis (šviesos jutiklis)

tetrada - ketverybė

tetraneutronas - keturgubas niekatriukas

tetraploidinis - keturgubasis

tezauras - prasmynas

tezė - ištara

tikas - trūkčiojimas, traukuliukai

timpanas - 1) viršvartis, viršvarčio plotmė 2) viršlangis, viršlangio plotmė

tipas - 1) ypatis 2) ypatystė 3) ypata (kalbant apie asmenis)

tipinis - įprastinis

tipiškas - įprastinis

tipo - atseit, vadinasi, būtent, tai yra

tiranozauras - žvėrėdras

tiražas - daũgis

tiražavimas - dauginimas, platinimas

tiražuoti - dauginti, platinti

tiražuotojas - daugintojas, platintojas

tironas - engūnas

toksigeninis (↗ toksikogeninis)

toksikogeninis - nuodadarinis

toksikologas - nuodonis, nuodininkas

toksikologija - nuodininkystė

toksikologinis (tyrimas) - nuodingumo, apsinuodijimo (tyrimas)

toksinai - nuodai

toksiškas - nuodingas

tolerancija - pakanta, apkanta, apykanta, nuosaikumas, santūrumas

toleruoti - pakęsti, būti nuosaikiam, būti santūriam (kažkieno atžvilgiu)

toleruojantis - nuosaikus, pakantus, santūrus

toleruotinas - priimtinas

tomografas - persmelktuvas

tomografija - persmelkinimas

tomografinis - persmelktininis

tomograma - smelkvaizdis

tonas - 1) atspalvis (dailėje) 2) gaida

tondas - apskritas paveikslas

tonizuoti - gyvinti, guvinti, žvalinti, budrinti

tonuoti - pritamsinti, temdyti

tonusas - 1) guvumas, žvalumas 2) įtemptumas

top - geriausi

topolis - tuopa

topologija - 1) paviršityra 2) paviršius

topologinis - pavir̃šinis

toponimas - vietovardis

toponimija - vietvardynas, vietovardynas

toponimika - vietvardystė, vietovardystė

toras - žiedulys

torkretuoti - užpurkšti (skiedinį, akmainį), akmainuoti

tornadas - viesulas

torpeda - vandenstrėlmė, vandstrėlmė

tosteris - skrudintuvė

totalinis - visiškas

totalitarinis - visiškavaldinis

totalitarizmas - visiškavaldystė

totalus - visiškas

tracheotomija - gerkliskroda

trachėja - gerklė

tradicija - 1) įpratimas, papratimas 2) paprotys

tradicinis - 1) įprastas 2) paprotinis

tradicionalistas - įpratininkas

tradiciškas - 1) įprastas 2) paprotinis

tragedija - 1) pražūtinė (vaidinimas, vaizdras) 2) nelaimė

tragiškas - pražūtingas

trajektorija - 1) skrydkelis (pvz. kulkos) 2) judėjimo kelias (pvz. riedančio daikto)

traktuoti - įvardinti

trama - meisa

transakcija - vyksnis

transeptas - skersinė patalpa

transcendentinis - anapusinis

transferas - 1) pervada, pervedimas 2) pervežimas

transformacija - persikeitimas, persiskvarminimas, persimainymas, persipavidalinimas

transformavimas - perskvarminimas, perdarymas, perpavidalinimas

transformatorius - perkeitėjas, perkeitiklis

transformeris - skvarmakeitys, pavidalakeitys

transformuoti - perskvarminti, perkeisti, perkurti

transkortikalinės gyslos - kaulinės kraujagyslutės

transkripcija - perraša

transliuoti - siųsdinti, perdavinėti

transmisija - perkeistuvas (sūkių)

transmiteris - siųstuvas

transportas [7] - 1) vežyklė, gabentuvas, pergabentuvas, pervežtuvas, vežtuvas, vežynė, važiuotuvas 2) vežynas, gabentuvynas, vežtuvynas 3) gabentuvai, vežtuvai

transporto parkas - 1) gabentuvynas 2) vežynas, vežtuvynas, plukdintuvynas, skraidintuvynas

transporto priemonė - vežyklė (važiavimo priemonė), plukdyklė (plukdymo priemonė), skridyklė (skridimo priemonė), gabenimo priemonė

transporteris - pernešiklis, pervežiklis

transportuoti - gabenti, vežti, pervežti, pertiekti, boginti, danginti

transplantacija - persodinimas (augmenos)

transplantologija - persodintyra

transplantas - persodas

transvestitas - motervyris, bobvyris

transvestitė - vyrmoterė, diedmoterė

tranšėja - apkasai, griovys

tranzitas - 1) prajudėjimas, praskriejimas (dangaus kūnų judėjime) 2) pratiekimas

tranzitinė - 1) pratiektinė, pravežtinė, pervežtinė (prekė) 2) pratiekinė, pravežinė (šalis per kurią pravežamos, pratiekiamos prekės)

tranzitu - pratiekiui

 tiekiama tranzitu - pratiekiama

trapecija - ketrikampis [9]

trapecinis profilis - kampuotabangis pakraštys, kampuotabangis pavidalas

trauma [10] - žaizda, susižeidimas, susižalojimas, susimaitojimas, susiluošinimas

traumuoti - sužeisti, sužaloti, sumaitoti, suluošinti

traumatologas - susižalotyrininkas

traumatologija - susižalotyra

traversas - 1) įkypis [11], įkypavimas (jojime) 2) sąrama, skersinis

travėja - tarpatramis

triboelektra - trinogintra

triboliuminescencija - trinošvieta

tribologija - trintyra

tribologinis - 1) trinties 2) trintyrinis

tributas - 1) atkūryba 2) atkūrinys

trichromatas - trispalmatas

triforijus - skliaustelynas

trigeris - paleidiklis

trigonometrija - trikampiuotė

trilijonas - dvylikonas [11]

trilobitas - trijuostis

triplanas - trisparnis

triploidinis - trigubasis

triptikas - trigubas paveikslas, trigubynė

tritis - trivandenilis

triumfas - džiūgis [12]

triumfuoti - džiūgauti

triumviratas - trivyrybė

troleibusas - gintrovažtis (laidinis)

trolinti - kusinti, kurstyti, kiršinti

trolintojas - kusintojas, kurstytojas, kiršintojas

trombas - krešulys

trombocitas - krešulinis kūnelis, krešląstė

trombolizė - krešulio panaikinimas, krešulio ištirpdymas

trombolizinis - krešulį naikinantis, krešulį tirpdantis

trombozė - sukrešulėjimas

tropopauzė - posluoksniagaubas

troposfera - žemgaubas

tualetas - 1) išvietė, tupykla (vieta) 2) sėduvė, tupyklė (įrenginys) 3) púošena (prausimasis, rengimasis, šukavimasis) 4) puošvietė (vieta)

tualetinis vanduo - kvapnusis vanduo

tuberkuliozė - džiova

tunelis - 1) skvarbas, rausinys, prarausinys, prarausa 2) urvas

turbina - sūkuriuotuvas

turboburės - suktburės, ridulinės burės

turbožiedinė - susuktžiedė (sankryža), suktžiedinė (sankryža)

turbulencija - sūkurynė

turbulencinis - sūkurinis

turistas - vykininkas, keliauninkas

turizmas - vykyba, keliaunystė

tušas - rašalas

[1] - Tai labai gražus vertimas, tačiau tokį vertimą siūlydami kalbininkai pamiršta, kad šis daiktas yra dažnas, tad ir jo naudojimas bus gan dažnas, todėl reikėtų paieškoti trumpesnio vertimo pvz. lietyklė, liestalas, lietalas, liestė ar pal.

[2] - Lietuvių kalbos žodyne yra siūlomas žodis vaidykla. Manyčiau, kad tai nėra teisingas vertimas, nes „mokyti -> mokykla; vaidyti -> vaidykla“, o jei naudojame žodį „vaidinti“, tai tinkamesnis būtų „vaidinykla“. Nors tai truputį ir neatitinka lietuviškų žodžių sudarymo taisyklių, bet nesisieja su vaidijimusi.

[3] - Rašymo technika -> rašysena; skaitymo technika -> skaitysena; apdirbimo technika -> apdirbsena ir t.t.

[4] - Šis graikų kalbos žodis yra labai artimas lietuviškajam ir tikėtina, kad atėjęs iš lietuvių kalbos. Liet. toli, prūs. tāli, latv. tāle -> gr. tēle [tile]; liet. tolis -> rus., ukr. даль [dal‘]

[5] - Žodis „televizorius“ yra graikiško „tele“ (gr. tēle [tile] <– liet. toli) ir lotyniško „vision“ (lot. vision <- liet. veizi <- liet. (iš)vysti (pamatyti)) žodžių darinys. Atitinkamai atlietuvinę šiuos iš lietuvių kalbos kilusius svetimžodžius gautume naujadarą toliaveizorius, tačiau puikiai suprantame, kad žengiant sukūrsenoms („technologijoms“) į priekį šį toliaveizorių bus galima naudoti įvairiausiomis paskirtimis. Galų gale tiek „monitorius“, kuris savo esme yra artiveizorius, tiek toliaveizorius yra tiesiog veizoriai į kuriuos veizime. Taip pat "televizoriaus" vertimas "véizorius" būtų labai artimas jau įprastam svetimžodžiui, todėl būtų lengviau įsimenamas.

[6] - Tikėtina, kad tai dar vienas lietuvių kalbos žodis nuklydęs į lotynų kalbą, o ne atvirkščiai. Šis lotynų kalbos žodis taip pat labai artimas lietuviškam žodžiui tempti, pasitempti. Tad jei siesime tempą su tuo kaip žmogus žengdamas ar skaitydamas stengiasi, pasitempia, tai tuomet tos jo pastagos mums ir bus tempas.

[7] - Šis svetimžodis yra neteisingai naudojamas su vienaskaitos galūne net ir tuomet kai yra kalbama apie daugybę pergabenimo priemonių.

[8] - Pratęsus dvi priešingas nelygiagrečias kraštines gautume trikampį (ketrikampis), bet šiaip ši pavėda yra keturkampė (ketrikampis), todėl toks pavadinimas leis lengviau atpažinti ir prisiminti šią pavėdą.

[9] - Niekada nesakome gauti žaizdą, gauti lūžį, gauti įsipjovimą ar pal., bet su svetimžodžiu trauma jau sakome gauti traumą. Teisinga būtų versti gauti traumąsusižaloti, kaip kad ne gauti žaizdą, o susižeisti, ne gauti lūžį, bet susilaužyti ir t.t.

[10] - Kuomet įkypas žirgas bėga tiesiai.

[11] - Žr. paaiškinimą prie žodžio „gugolas“.

[12] - Lietuvių kalbos žodyne (LKŽ) siūlomas žodis „džiugis“ yra su kliauda. Turėtų būti „džiūgis“, kaip „dūkis“, „niūkis“, „rūgis“, „smūgis“, „sūkis“, „šūkis“, „žlūgis“ ir pal.